RAPORTY Z BADAŃ

Badamy wpływ COVID19 na emocje, przekonania i zachowania Polaków

Poniżej zapoznasz się z wynikami naszych badań na temat COVID19.

Ostatnie

Dowiedz się więcej

Wybory prezydenckie, sympatie polityczne Polaków a obawy związane z koronawirusem

Zapraszamy do zapoznania się z czwartym z naszych raportów z badań psychologicznych nad konsekwencjami koronawirusa w Polsce: Czy Polacy pójdą na wybory prezydenckie 10 maja i na kogo będą głosować? Czy zwolennicy konkurencyjnych kandydatów na prezydenta różnią się rodzajem obaw związanych z pandemią koronawirusa? Jak zmieniły się obawy Polaków związanych z pandemią koronawirusa między 23-24 […]

Jak Polacy stosują się do zaleceń w związku z koronawirusem?

Jak Polacy stosują się do zaleceń związanych z koronawirusem? Których zaleceń Polacy przestrzegają bardziej, a których mniej? Czy istnieją różnice w zakresie stosowania się do zaleceń między kobietami a mężczyznami, młodymi a starszymi, między osobami z miast a tymi mieszkającymi na wsiach oraz między osobami o niższym lub wyższym wykształceniem? Zapraszamy do zapoznania się z […]

Get new content delivered directly to your inbox.