o nas

Badamy wpływ COVID19 na przekonania i zachowania Polaków.

Jesteśmy trzema badaczkami z dwóch różnych ośrodków naukowych: Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk (PAN) i Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie.

Obecna sytuacja w Polsce i na świecie jest bezprecedensowa. Naszą reakcją na epidemię było działanie. Postanowiłyśmy połączyć siły, żeby robić to, co umiemy najlepiej, czyli przeprowadzać badania naukowe na temat bieżącej sytuacji w kraju. Na tej stronie pojawiać się będą raporty na temat różnych przekonań i zachowań Polaków w odpowiedzi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się z naszymi raportami i do kontaktu.